privacy


Openingstijden 2020:

1 mei - 15 oktober


De Maashoeve V.O.F.

Ruud en Ina Beunen

Moeder Magdalenastraat 13A

6109 RC  OHE EN LAAK


MiddenLimburg


Telefoon: +31 (0) 475 558200

email: info@maashoeve.nl

Logo de Maashoeve, Camping en Trekkershutten

De Maashoeve is een

Adults-Only-Camping,

dat wil zeggen:

Personen jonger dan 18 jaar mogen wel op bezoek komen maar kunnen op de Maashoeve niet overnachten.


Ruud en Ina Beunen, eigenaars van de Maashoeve.


De Maashoeve V.O.F

Moeder Magdalenastraat 13A

6109 RC OHE EN LAAK - MiddenLimburg - Nederland


Telefoon: +31 (0) 475 558200  -  Email: info@maashoeve.nl  -  KvK Roermond 13034648


Privacyverklaring

De Maashoeve V.O.F. gevestigd aan de Moeder Magdalenastraat 13A is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 


Contactgegevens:

Moeder Magdalenastraat 13A, 6109 RC  Ohé en Laak | Postadres:

Moeder Magdalenastraat 13A, 6109 RC  Ohé en Laak | Tel.:  + 31 (0) 475 - 558200 E-mail: info@maashoeve.nl


Persoonsgegevens die wij verwerken

De Maashoeve verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken wanneer u persoonlijke gegevens persoonlijk, telefonisch, per email, of via ons contact info- en/of boekingsformulier op onze website www.maashoeve.nl aan ons doorgeeft:

  • Uw naam en adres en contact gegevens die nodig zijn om de boeking te maken
  • Naam en adres van de contactpersoon en zijn geboortedatum-E-mailadres, telefoonnummer en overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, in correspondentie, telefonisch, persoonlijk.
  • Aankomst en Vertek datum kampeer- en vervoermiddelen en huisdieren.
  • Gegevens over uw activiteiten op onze website
  • Internetbrowser en apparaat type


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. De Maashoeve is een Adults Only Camping, personen jonger dan 18 jaar kunnen op de Maashoeve niet overnachten.

We kunnen echter niet controleren hoe oud een bezoeker op de website is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@maashoeve.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De Maashoeve verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • U de mogelijkheid te bieden info aan te vragen of een boeking te maken
  • Het toesturen van informatie waar u om gevraagd heeft
  • De Maashoeve analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en inzicht te krijgen in de wensen van onze gasten.


Geautomatiseerde besluitvorming

De Maashoeve neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van de Maashoeve) tussen zit. Wel zal De Maashoeve mogelijk gebruik maken van binnen de website geautomatiseerd vergaarde informatie om relevante informatie te tonen of te vragen om reviews. We gebruiken hiervoor geen aanvullende systemen. Door middel van links komt u op andere pagina's, waar u een review in kunt vullen, deze pagina's zijn verantwoordelijk voor uw privacy zodra u op hun pagina arriveert, de Maashoeve is dan niet meer verantwoordelijk.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De Maashoeve bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen!

te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Accountgegevens: e-mailadres, achternaam, adres

Ons relatiebeheersysteem bewaren wij op exactonline, waar wij ons boekhoudprogramma hebben ondergebracht en in ons archief worden de fakturen van onze boekhouding voor een periode van 10 jaar bewaard.

Gebruikers kunnen op elk moment een verzoek tot verwijdering indienen via info@maashoeve.nl. Indien er geen lopende toezeggingen zijn zal deze gebruiker uit al! onze systemen worden gewist. De Fakturen dienen echter altijd vanwege wettelijke verplichting voor een periode van 10 jaar te worden bewaard.


Delen van persoonsgegevens met derden

De Maashoeve verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien! dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De Maashoeve gebruikt analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw

voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de Maashoeve en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@maashoeve.nl. 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. De Maashoeve zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Maashoeve neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons kantoor  of via info@maashoeve.nl
De Maashoeve   Ohe en Laak    Minicamping Limburg

SiteLock
Ruud en Ina, Eigenaars van de Maashoeve, minicamping Limburg

Rust, Ruimte, Ouderwetse Limburgse Gastvrijheid en Gezelligheid,  de Maashoeve heeft het !

Welkom

logo mcc minicampingcard
Logo Gratis Wifi, Free WiFi  op camping de Maashoeve
Logo STN, Trekkershuten, de Groene Koepel
Copyright teken

Copyright - All Rights Reserved  01-10-2019